Żegluga

Radiopława EPIRB – najważniejsze informacje

Radiopława epirb, jest urządzeniem wykorzystywanym celem alarmowania, które po włączeniu nadaje identyfikację, jak i pozycję (jeśli ma wbudowane urządzenie GPS) jednostki pływającej znajdującej się w niebezpieczeństwie do tak zwanych ośrodków MRCC. 

Obowiązkowe zarejestrowanie urządzenia  

Każda radiopława, posiada swój niepowtarzalny identyfikator, który został zaprogramowany przez firmę ja produkującą. Zawiera on między innymi trzy liczby, które stanowią oznaczenie kraju zarejestrowania opisywanego urządzenia (MID). Zwykle będzie to także kraj, pod banderą którego pływa dana jednostka. Takie dane, znajdziemy bez problemu na etykiecie umieszczonej na urządzeniu epirb. Obowiązek użytkownika stanowi naniesienie nazwy danego statku oraz zgłoszenie, na odpowiednim formularzu, danych o statku do właściwej instytucji (w naszym kraju, jest to MRCC Gdynia). Nie jest dozwolone przekazywanie radiopławy EPIRB na inną jednostkę bez poinformowania o tym odpowiedniej instytucji. 

Z jakich elementów składa się radiopława? 

Najważniejsze elementy radiopławy EPIRB, to: 

  • automatyczny włącznik,
  • antena,
  • włącznik ręczny,
  • przełącznik/przycisk testowania: pozwala użytkownikom sprawdzić gotowość danego urządzenia, 
  • sznurek uruchamiający radiopławę, należy przymocować do ratunkowego środka, 
  • urządzenie GPS (większość spośród radiopława, nie posiada takiego odbiornika),
  • bateria wewnętrzna pozwalająca na pracę urządzenia bez przerw przez minimum 48 godzin,
  • stroboskopowe światło; błyska, jeżeli radiopława zostanie aktywowana, równocześnie pozwala na jej zlokalizowanie.