Żegluga

Dewiacja kompasu

Dewiacja kompasu jest różnicą pomiędzy kursem kompasowym oraz magnetycznym. Jest ona wyrażana w stopniach i oznaczana grecką literą „δ„. Opisywana dawiacja kompasu jest zazwyczaj spowodowana zakłóceniem ziemskiego pola magnetycznego.

Przyczyną może być znalezienie się obiektów takich jak stalowy kadłub statku, czy też różnego rodzaju urządzenia w pobliżu kompasu magnetycznego. Warto dodać, iż na każdym statku znajduje się specjalistyczna tabela dewiacji, która zawiera spis dewiacji dla kursów różniących się od siebie o 10 stopni. Wszyscy oficerowie wachtowi mają obowiązek kontrolować oraz aktualizować tabelę.

Dewiacja kompasu – przydatne informacje

Należy wiedzieć, iż wartość dewiacji dla kompasu powinna być sporządzana co rok. Czynność, jaką jest aktualizacja dewiacji powinna być wykonywana dla statków nowych, po postoju, jeżeli były na nich wykonywane prace spawalnicze, dla statków po kolizji, pożarze, czy też przewozie rudy żelaza albo złomu. 

W trakcie trasy

Podczas rejsu również należy pamiętać o kontrolowaniu dewiacji. Można to zrobić porównując namiar na słońce o wschodzie z namiarem odczytywanym z odpowiednich tablic dla długości geograficznej, w której znajduje się jacht. Aby określić dewiację można także namierzyć daleki obiekt lub nabieżnik. Otrzymaną wartość nazywa się poprawką. Po odjęciu od niej deklinacji można obliczyć dewiację. Bliższe informacje na tej stronie.