• Żegluga

    Dewiacja kompasu

    Dewiacja kompasu jest różnicą pomiędzy kursem kompasowym oraz magnetycznym. Jest ona wyrażana w stopniach i oznaczana grecką literą „δ„. Opisywana dawiacja kompasu jest zazwyczaj spowodowana zakłóceniem ziemskiego pola magnetycznego.

  • Żegluga

    Czym jest nadajnik radiowy PLB?

    Pasjonaci motolotni czy ultralekkich samolotów często podróżują w trudnych warunkach lub odwiedzają wcześniej niedostępne miejsca. Ze względu na coraz lepsze osiągi tych sprzętów możliwe jest wielogodzinne latanie. Dlatego warto zadbać o dodatkowe zabezpieczenie, jakim jest nadajnik ratunkowy PLB (Personal Locator…